Wing Chun KungFu @ Stockholm Akalla 

Trött och stressigt omdagarna, samtidgt om som det farligt att vara ute om kvällarna ? 

Våldet ökar, hoten ökar, stressen ökar, ohälsan ökar. Träna själförsvar skulle kanske vara något, men fungerar det när man är fysisk otränad mot kraftig angripare i trånga stadsmiljöer tex. hiss och tunnelbana och parker med dålig belysning ? Detta är vad den tradionella WingChun systemet är skapad för ca. 300 år sedan som kan vara lösningen till moderna stilla sittande människans utmaningar.

Gör något meningsfult, hälsosamt och utvecklande, träna och lär livstilen och kampkosten WingChun för att orka mer både psykisk och fysisk samt öka medvetenhet och förmågan på jobbet eller studier.

WingChun KungFu  詠春 功夫 är den största Kantonesisk kampkonst (Martial Art) från Hong Kong. Den är anpassad för ej fysisk vältränade personer eller personer utan kraftig kropps struktur. Våran WingChun härstammar direkt från den legendariska mästare Ip Mans son Ip Chun som snart blir 100 år gammal. WCAA-Swedens Sifu. Peter Yeung tillhör de få i världen som är certifierad WingChun instuktör och direkt elev till Sifu och grandmaster Ip Chun.

Här är det inte 30 elever i en klass för att spara eller tjäna pengar, utan tvärt om med många som intruktörer och få eleverför att kunna utveckla dig. Föreningens delen är därför helt fri från all beroende av statligt eller kommunalt stöd och krångel så att du som är elev är i fokus.

Våran inrikting

Wing Chun finns i många inriktingar och kategorier

Pedagogisk inriktning

 • Fokus på att utbilda elever och inte träna elever dvs. akademisk pedagogik där eleven är självdrivande, tex. som vid högskolestudier
 • Utbilda elever för att bli instruktörer i WingChun för att kunna starta egen skola.
 • Utbildning är både praktisk och teoretisk
 • Eleven skall kunna nå en djup master nivå för att kunna välja och utveckla sin WingChun inriktning och vidareutveckla det.

Traditionell mjuk inre kampkonst utveckling

 • Avslappning och avstressning i kropp och sinne
 • Mindfulness - Medvetenhets tillstånd för att skapa tanke filter under avslappning
 • Mind-power - Tanke kraft sk. NimLik under mindfulness
 • Bio-energy - inre energi sk. NeiGong under mind-power

Tradtionell WingChun pedagogik

 • Bygger på att elven har självdrivande lärande och självdisciplin, motsvarar dagens akademisk pedagogik
 • Bygger på kollaboration i gruppens för delning av kunskap och erfarenheter, social utvecklingär avgörande
 • Sifu. instuktörer och pedagoger i gruppen är bara vägledare ej tränare. alla är varandras instuktörer.

WingChun tilllämpningar
 • Kärn WingChun
  • Dokument vägvisande  fundament träningsprogram i 3 nivåer, tar några år att träna och genomföra med praktik och teori i sin egen takt,  för att ta sig upp till en bra nivå innan man kan välja specialisering.
 • WingChun tillämpad ChiSao 
  • ChiSao är en unik tränings form men kan tillämplas för:
   • Utväxling (exchange) sk . free ChiSao
   • WingChun - WingChun ChiSao fight
 • WingChun för självförsvar
  • Fight i är oftas en mot en som är avtalad och kan ske med tävningsregler eller med oskrivna regler som i streetfight dvs. valbart. Själförsvar är inte valbart utan är en stressfull överlevnadssituation där oftas försvararen är underlägsen angriparen tex. en mot flera angripare eller mot vapen angrepp.
 • WingChun för hälsa
  • WingChun är byggd för att skapa hälsa och att vara skonsam för kroppen med bla. ergonomiska kropshållningar
  • Våran inre WingChun är mer special inriktad för hälsa med både fysisk och psykiskt mha. antistress, mindfullness och inre energi utveckling
  • All träning är ute i friska naturen i en klasisk by miljö med friluftsträning i hur man hantera svensk kyla under vinter.
 • WingChun för healing
  • Med mindfullness, mind-power och inre energi utveckling kan man även tillämpas för heeling för att tex. påskynda läkande eller på symtomer man inte hittar orsaken till.
  • Att lära sig healing och att bli behandlad för någon för symptomer eller sjukdomar sker bara på begäran. 

Bli certifierad WingChun instruktörs

Eftersom WCAA-Sweden utbildar elever WingChun så kan man även gå vidare och bli cerifierad instruktör eller Sifu på nivå om eleven har detta mål. Detta kan anges vid ansökan.

Här ebjuds även möjliget till praktik träning i pedagogik och agilt gruppledarskaps träning, samt förstålse om hur man driver en WingChun skola enligt våran modell. Dvs. mer änn bara WingChun tekniker krävs för att bli certifierad WingChun instruktör.


Har man en annan WingChun gren så är det ingen hinder för att bli cerifierad på en kortare tid. 

Adress

Våran Wing Chun skola ligger på address Akallaby 5, 16478 Kista. 

Notera att våran WingChun Skolan är vituell utan lokal med automatiserad IT stöd.  Övningsplatsen är utomhus i naturen med tak och vindskydd vid Akallaby (en mini Skansen). Den är egentligen en utomhus dansbana med scen, ligger nära (ca 150 m) Akalla centrum med tunnelbana, buss, mat och butiker etc. Toalett finns i närheten, det går att parkera bredvid tränings platsen.

Tider

Måndagar & Onsdagar ca. Kl. 19:15-21:30

Obs! start tiden varierar varje gång därför är det viktigt att din epost adress fungerar vid anmälan vid tex. provlektion.

Lektions uppdelnings referens:

19:15 - 19:30 Gruppövningar med Sifu 師父 (Mån: kärn WingChun, Ons: BioEnergy)
19:30 - 20:30 Grundprogram guidade övningar med partner utväxling. Alternative seminars med Sifu och grupp diskussioner. 
20:30 - 20:35 Discharge träning
20:40 - 21:00 Fri ChiSao, sparring eller försvarsövningar 
21:00 - 21:30 Instruktörs träning 

Termin 

 •  3 terminer per år dvs. Vår, Sommar och Höst
 • 30 lektioner per termin
 • Mer om nästa termin finns på vår Facebook grupp

Målgrupp & Förutsättingar

 • Vuxna från 18 år eller fyller 18 under samma år
 • Bör kunna läsa & skriva engelska. Alla studie dokument och forum diskussioner är på engelska.
 • Närvaru >90%
 • Självdisciplin för hemträning >30 min dagligen
 • Acceptera Wing Chun som livstil med ständig utveckling och träning dvs. Discipline, Motivation, Patience and Loyalty (DMPL) koncept.
 • Studievana för teori studier och grupp diskssioner tex. via web forum
 • Van med sjävdrivande inlärning och övning dvs. Student Driven Learning (SDL) 
 • Acceptera grupp utveckling med KungFu familj medlem koncept dvs. Collaborative Experience Sharing (CES)
 • Acceptera at WingChun utveckling inte är fysisk mätbart, kräver: tro, handling och kunskap 
 • Van med IT stödd lärande och frånvaro rapportering  

Avgifter

 • Avgifter betalas online via Payson AB, automatisk kvitto via e-post, inga kontanter eller Swish
 • Ingen retur av avgiften efter betalning.
 • Alla avgifter är enhetstaxa, oavsätt hur sent man börjar på terminen eller hur lite man kan komma. 
 • Endast en provlektion gäller efter ansökan enl. stagar från SB&K
 • Avgiften betalas senast efter första lektion
 • Vårterminsavgiften ingår årsmedlemsavgiften till SB&K och försäkring som är obigatorisk
 • Årsmedlemskapen upphör vid slutet av året

Är det intressant, vad är din nästa steg ?

Klicka på ansökan så förklaras ansöknings processen.

OBS ! 

 • Provlektion kräver först ansökan med godkännande av avtal för att unvika ev. tvister och olycksansvar etc. 
 • Innan provlektion & deltagande förväntas att man har läst alla websidor för att komma med relevanta frågor.

Mer infromation om oss finns på våran huvud websajt på engelska
wingchun.intrawebmaster.com 

Intraweb för medlemar

Login desktop web - for large screens

Login mobile web - for save mobile data cost


© WingChun Academy Association - Sweden  詠春拳學會 - 瑞典

http://wingchun.intrawebmaster.com