Vad är vad ?

WingChun 詠春 har ett litterärt betydelse som betyder ungerför "lovsjunga våren" eller "Chant Spring" på engelska, som ursprungligen ett flicknamn. Där av är WingChun systemets arkitektur byggd efter feministiska förutsättningar. WingChun Kuen 詠春拳 "Kuen" betyder näve och tillsammans är ett mer Kantonesisk uttryck för att visa att det handlar om Kung Fu 功夫 eller kampkonst sk. Martial Art.  Kung Fu betyder skicklighet och har i grunden inget med kampkonst sk. Martial Art att göra men har blivit det i den Kantonesiska kulturen.  WingChun kuen är ett helt nytt och unik kamp strategi på den tiden för att möta avancerade attakerare för en ej fysisk vältränad försvarare och något som vi försöker bevara konsten i det och vidareutveckla det. Varför man använder namnet WingChuns betydels har även den andra betydelsen att system är banbrytande och något nytt har födds som våren med glädgen som en frälsning på den tiden för ca 300 år sedan. WingChun har ursrungligen vart hemligt kampkonst tills mitten av denna sekel pga sin effektivitet och dels att den var tänkt för vanliga människor kunde bli avanserade rebellstridare i trånga stadsmiljöer och tränas i hemlighet under trånga miljöer för att då kunna störta Qing dyanstin 清朝 (den sista kejsardyanstin i Kina). Den som började sprida WingChun och senare till världens kännedom var del legenariska mästaren Ip Man 葉問 som det finns många filmer om.

WingChun är altså ett kantonesisk kampkonst sk. Martial Art som inte är en tävlingsform sk. sport så som tex. MMA. WingChun är mycket strategisk och taktiskt försvarskonst för att möta advancerade attacker från andra kampstilar som självförsvar. Inom WingChun Academy Association - Sweden (WCAA-Sweden) så tränas förvar mot andra kamp stilar i form av emulerad attack spel sk. emulerad fight.

WingChun träning handlar om medvetenhet, kontroll och balans till social samspel, samt programera det som en undermedveten reflektion. Vid en stressig överlevnadssituation är det psykiska apekterna avgörande för rätta beslut i rätt tidpunk, därför är fysisk och psykisk avslappnins och inre lungn med mindfulness en förutsätting.

Genom WingChun träning så förbättras också den psykiska självskänslan och räddlan för tex. mörka gator eller vålds incidenter.

Precis som simning så måste man kunna använda WingChun under alla förutsättingar i livet vilket den är designad för även när man är gammal och svag så behöver man även kunna använda det alla typer av kläder, skor och miljöer.  Speciell försvar i kall svensk vintermiljö med halt underlag underlag har WingChun systemet visat fördelar.

Utomhus vintermiljö påvisar också den meditativa andnings teknikens uppvärmings effekter på kroppen.

En av de filmer som skildrar den fickan som skapade WingChun systemet heter Yim WingChun 嚴詠春 var av namnet på systemet kommer ifrån. Detta skildras i en film spelades av Bai Jing 白静 fd. kungFu artist som på bilden uppvisar WingChun Wooden Dummy inför filmen "Kung Fu Wing Chun (2010)"

Bai Jing 白静 avled år 2012 efter att har blivt mördat av sin man, vilket var en stor förlust för både KungFu film branchen och för wingChun community och fans.

WingChun har mest blivit känd via film i Hong Kong och inte minst via Bruce Lee 李小龍 som skapade sitt KungFu system Jeet Kune Do 截拳道 med ursprung från WingChun. Hans riktiga namn var Lee Jun-fan 李振藩 som blev som en folkhjälte i HongKong när han dog 1973, monument står vid Tsim Sha Tsui i Hong kong.

WingChun bygger på kamp strategi pricipler som Bruce Lee har tillämpat i  Jeet Kune Do

WingChun Kuen är den den absolut största KungFu systemet i dag för praktisk försvar med den största basen i Hong Kong. WingChun är ett system som är designad för närförsvar i trånga miljöer därför utbildas den även för flygvärdinnor i Hong Kong.

Eftersom WingChun är kantonesisk kampkost med den största basen i HongKong, så är alla termer och uttal är på Kantonesiska, skriftspråket blir då i traditionella Kinesiska tecken och romanisering eller latinisering av uttyck bli från Kantonesiska. Detta blir en stor förvirring för de som bor andra sidan gränsen till fastlands Kina och även de Kantoneiska områden i Kina eftersom de inte har lärt sig samma standard och att Kantonesisk kultur och spårk håller systematisk på att försvinna inom de Kantoneiska områden i Kina pga. politiken.

WingChun vs. andra KungFu & självförsvar

Notera att alla WingChun grenar är inte lika och det som beskrives nerdan är utgår från våran WingChun gren:
 • Praktiskt effektiv, kan använda motståndaren till sin fördel och få motståndaren att spela på sin egen villor, även när försvarare har fysiska begränsningar.
 • Bygger på kontrol av sig själv och motståndare i balans, eftersom WingChun fungerar som vattenström formar sig efter motståndet som är i vägen
 • Unik kortdistans kamp där man kan använda 2 sidor samtidigt sk. 2 core.
 • Mjuk och använder motståndarens kraft, kräver inga fysiska kvalifikationer
 • Använder softpower som penetrerande kraft under en mycket kort distans eller viss kroppsbyggnad. Kraften kommer från marken via sk. inre Tei Gang.
 • Få grundrörelse och med system principer som programmeras mot odefinerade anfall från andra kamp stilar
 • Försvars kamp där man väntar in motståndaren till kortdistans kamp
 • Inre kampkonst från början som bygger på mindfulness som grund
 • WingChun härstammar inte från martal art system med historisk tilläpningar från fältkrig eller på att död fienden, därför är det designad historisk från civil tilläpning i trång mörk stadsmiljö och båtmiljö (enligt historia)
 • I tradionell WingChun pedagogik så har instuktörer och Sifu rollen som vägledare och eleven har ansvaret att för att söka och utveckla och dela med sig till andra i gruppen, ungefär som på akademisk utbildning eller Agilt arbetssätt idag.
 • Listan är längre....

Mer intressamt läsning på svenska från oss

Video och mer läs material på engelska finns på våran huvudwebsajt wingchun.intrawebmaster.com  

Våran WingChun

Våran WingChun gren heter bara WingChun Academy Association - Sweden (WCAA-Sweden)
och härstammar direkt från grandmaster Ip Chun 葉準 dvs- Ip Mans son (snart är 100 år gammal, född 1924) via Sifu. Peter Yeung som är cerifierad och direkt under Ip Chun, som importerade detta till Sverige utan mellan instuktörer tex. i en annan WingChun organisation. Vi är därför förnärvarande den ända WingChun gren som är närmast Ip Man i Stockholm, detta ger möjligheten att komma närmre kärnan av Ip Man's WingChun och på så sätt kunna vidareutveckla till våran WingChun gren och unika koncept.

Sifu. Peter Yeung har grundat och utvecklar WCAA-Swedens WingChun koncept. Han men började med fysisk kampsport som 15 åring men det passade inte bla av fysiska och hälso begränsningar, därför började han med Leung Ting Wing Tsun versionen år 1984 som 17 åring. Gick över till Ip Chuns Wing Chun år 2002 för att lära sig den tradtionella WingChun direkt av stor Sifu, Ip Chun i Hong Kong. Målet var att kunna vidareutveckla WingChun med sin egen WingChun gren och skola som är inriktad på att få WingChun att fungera under fysiska och hälso begränsning.

WingChun Academy Association - Sweden (WCAA-Swden) s målet är att ge eleverna möjlighet att utbilda sig till WingChun instruktörer för att öppna sin egen WingChun verksamhet samt att utveckla sin egen WingChun version. Så hela WingChun systemet kommer att läras ut med alla nivåer med gömda teorier och koncept dvs på bredden och djupet, samt även allt runt om hur man driver en WingChun verksamhet inkl. rollen som instruktör för att coacha elever.

När det gäller den traditionella WingChun vapentekniken BartChamDao (BCD) 八斬刀 så är det inte bara formen som gäller med metallvapen, utan även sparring tillämpningar mot andra traditionella vapen så som Japanska Katana. Här använder vi Realistic Sparring Weapons (RSW) och koncept från HongKong med special byggda sparring vapen för BCD.


BCD är tekniken och formen i WingChun men själva svärd vapnet heter WingChun Butterfly Swords (WBS) 蝴蝶雙刀 som är special anpassad för WingChun. Det finns 2 versioner av WBS, men vi använder Ip Chuns och Ip Chings version. För sparring har vi en egen utvecklad optimerad version av WBS fn. i 3 generation. 

Här finns mer frågor och svar (Q&A) från oss på engelska.

Om våran WingChun skola

Skolans Sifu är Peter Yeung 
och är direkt student till Sifu Ip Chun.

 •  Certifierad WingChun Sifu 2006
 •  Ip Chun WingChun instruktör 2007
Permanent medlem hos Ving Tsun Athletic Association (VTAA) (Ip Mans förening) och Wing Chun Ip Chun Academy (WCICA)

År 2007 startade WCAA-Sweden efter att ha hand programerad websajten, WCAA-Sweden är en WingChun supplier till medlemarna i föreningen WingChun Academy IF Stockholm (WAIS) och kan även agra supplier direkt till andra WingChun föreningar. WCAA-Sweden är både IT supplier och WingChun supplier och drivs som en hobbyverksamhet.

År 2009 bildades WingChun Academy IF Stockholm (WAIS) som är själva WingChun skolansföreningen som är en registrerad som en ideell förening, utan någon ekonomi (intäkter & utgifter), kassa eller ekonomisk verksamhet pga. få medlemar och inga eleve/medlemar är intresserad av förenings administration mm. Syftet med föreningen är att ta gemensama beslut och vara medlem i SK&B

WAIS är en medlemsförening under Sweden KungFu och Wushu Förbudet (SKWF)

SKWF tillhör Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K)

SB&K är en underförbund till Riksidrottsförbundet (RF) som stöds av regeringen och är ansluten till  ENGSO , TAFISA
RF driver en websajt för medlemsföreningar  idrottonline.se som vi är skyldiga att registera våra medlemar i enligt stadgar.
Vi inte bara en WingChun skola utan mer som en tradtionell en Kungfu familj, så du är välkommen hem till oss.

Du är välkomen att ställa frågor eller att delta på våran WingChun eller vill bli utbildad instruktör

Om du är en förening eller klubb så är du också välkomen att ansluta till oss

Om du har frågor som du inte hittar svar på så är du välkommen att skriva till oss:

OBS! kolla gärna först att din retur e-post adress är rättstavad.

Vi svarar inom 8 timmar alla dagar.


© WingChun Academy Association - Sweden 詠春拳學會 - 瑞典

http://wingchun.intrawebmaster.com